O afrobrazilském tanci


Spojením kultury dvou kontinentů vznikají nádherné a energické afrobrazilské tance. Svůj původ mají v dobách otroctví, kdy docházelo k přesunům afrických obyvatel do oblastí dnešní Brazílie. Afričané s sebou přinesli své kulturní tradice, které se později prolnuly s tradičními tanci z Peru nebo Brazílie. Kořeny afrobrazilského tance sahají k tradičnímu africkému Yoruba tanci (pocházejícímu z Nigerie a Beninu) a k  peruánským tancům Palo de Mayo (afro-karibský tanec, který oslavuje příchod deště a nového života), Marinera a Tonedero (afro-peruánské tance se španělskými vlivy), Huayno (peruánský tanec). Taneční kroky afrobrazilského tance zahrnují také prvky samby z Rio de Janeira a Salvadoru de Bahia, která vznikla až výrazně později než tyto staré tradiční tance.
Comments